Bilder över Gamleby från förr

   
         
         
   
   
   
Gamleby torg på 1850-talet .
Gamleby torg på 1860-talet med kyrkan bakom de små husen Tingshuset skymtar längst t.v. År 1864 byggde Henric Cornelius det vita hörnhuset nr 2.
   
 

 

 

   
   
En bild från slutet av 1800-talet. Vi ser oxar, åk och gräs mellan kullerstenarna. De tre gamlebyborna längst till vänster är, bokbindare Lindström samt fru Hildur Carlbaum och veterinär K.W. Carlbaum
Torget 2-3
   
   

   
   
Huset till vänster är nuvarande byfiket, huset i mitten byggdes senare om till tornhuset
Tornhuset och t.h. f.d. Hederstedts
   
   
   
   
Den gamla kyrkan sett från Garpedans
Gamla kyrkan nedanför Garpedans
   
   
   
   
F.d. Mejeriet och i dag Gamleby Rör
Brogatan
   
   
   
   
Hembageriet och Gamleby Mekaniska
Nuvarande färgaffären
   
   
   
   
Torghandel vid sekelskiftet. I förgrunden har man lastat av lerfat och krus.
Avrättningsplatsen Stegla i Stångeland
   
   
   
   
Motiv från Mjölnarbacken. Till höger syns "Malmbergs hörna och vägen upp där är Järnvägsgatan. Byggnaden till höger är f.d Mejeriet
Vägparti vid Hagnäsvägen 9 och 6. Huset längst till vänster är Lavendelvägen 9
   
   
   
   
Familjen Cornelius framför Åby herrgård
Åby herrgård har blivit folkskola
   
   

 

   
   
Gamleby första sågverk
Militärer tågar genom torget
   
   
   
   
Vy över centrala Gamleby med tingshuset och den nya kyrkan, byggd 1837, t.h. i bakgrunden.
Tingshuset ser vi i mitten
   
   
   
   
Gamlebyån nedaför Åby herrgård och bakom Gamleby Mekaniska
   
   
   
   
Stationen efter den stora branden 1920
Posering framför järnvägsstationen 1895
   
   
     
   
   
   
Gamleby station som nu är riven
Järnvägsbron byggs om för bredare spår
   
   
   
   
Fyra män på Garpedansberget
Hotellet, Torget 1och hörnhuset Torget 2
   
   
   
   
Bild från 1950, det nybyggda Hantverkshuset i mitten med arbetarbussen från Tyllinge framför.
Café och bageri vid Torget
   
       
         
   
   
   
Folkhögskolans aula före branden 1968
Folkhögskolan bygd 1898
   
           
   
Nedan följer bilder som vi har fått låna från cd-skivan
"En Svunnen Värld 2"
   

 

 
         
   
Tallåsens Conditori och våffelbruk, bild från början av 1950-talet
   
         
   
   
         
   
Den 18 juni 1920 drabbades byn av en stor brand som ödelade Gamleby Trävarubolags stora brädgård, miljonvärden gick till spillo, många magasin med varor, några stall och andra uthus brann ner men torget med alla gamla hus kunde räddas. Läs mer om trävaruhandeln i Gamleby på sidan  Näringsliv förr
   
         
   
   
   
Vägen till nya skjutbanan i Nygårdsäng
Bild från nya skjutbanan, vykort från 1904
   
   
   
   
Vy över Storgatan, bakom f.d. småskolan skymtar Folkhögskolan
Handelsföreningen i Gamleby, vykortet stämplat 1936
   
   
   
   
Grindstugan vid Tallåsen
Gamleby banvaktsstuga
   
   
   
         
   
En händelse att föreviga, flera stora bussar på torget. Det måste vara något särskilt på gång, annars utgick alltid bussarna från järnvägsstationen. Här trängs de dock med fiskare Strandlövs torgstånd.
   
   
   
   
         
   
Gamlebyån forsar fram mellan kvarnen t.v. och Mekaniska Verkstaden . Kvarnen med tre par stenar ingick i Bo Jonsson Grips köp år 1382 av Åby Säteri, den är den äldsta omnämnda verksamheten vid ån.
Vykortet är stämplat 11 juni 1906.
   
   

 
   
Gamleby hamn från Solnasidan
   
   
Tillbaka till menyn