Historik om Gamleby Näringsliv

   
         
    Hugo Pettersson berättar 1986 om    
         
   

Gamleby Elektricitetsverk

   
         
   

som tillkom i början av 1900-talet. Den 16 sept. 1891 tändes de första gatulamporna i Stockholm. När det var gott om vatten drevs elverket med turbin. När vattnet tog slut drog man igång en ångmaskin. 220 volts ström åstadkoms genom att man med en ratt släppte på mer eller mindre vatten.

Under ångmaskinsperioden arbetade man 15 timmar om dygnet. Hugo Pettersson och Algot Pettersson arbetade med det. 1916-17 monterades en maskin på 100 hästkrafter in, och man fick tillsammans med den gamla 150 hästkrafter. Fram till 1936 höll man på med likström. Kraftstationen eldades med kutterspån i ungefär 6 år. Kutterspånen kom från hyvleriet. 1926 kom Forskraft med 20.000 volt, och 1936 togs likströmmen bort. Åbyskolan var den sista som hade likström.

Revisionssekreterare A H Sjöstrand på Vartorp var den förste som fick elström utanför köpingen. Hagaområdet fick elström 1921, och därefter Stäket, Solna och Ekängen. 1937 fick Ullevi by elström och 1938 Casimirsborg. Samma år, 1938, infördes hushållstaxa. Gamleby: 9 kr per rum och 6 kr för mätaren. 1938 monterades den första elspisen hos fru Malmberg. 1962 byggdes Ställverket. 1965 köpte Forskraft det hela. 27 timmars strömavbrott i stormen 1959, var den värsta katastrofen under Hugo Petterssons 30-åriga verksamhet. Det var disponent Holmström på Corneliusbolaget som startade elverket för brädgårdens behov. Brädgården brann ner 1920.

   
   
Tillbaka till menyn