Sökning av vatten

   
         
   
Detta skrev Roland Karlsson den 28/11 2009
   
   

På våren 1943 fick jag följa med en äldre arbetare, Osvald Pettersson, ut på landsbygden för att söka efter vattenådror och slå ner rör, som rörbrunn.

   
   
Osvald sökte vattenådror medels slagruta (=grenklyka för uppsökning av vatten) Ett arbetssätt långt i från dagens teknik.
   
     
Sökning av vattenådra, nedslagning av rör i ler-och gruslager
     
      Verktyg :      
      Slagruta=Grenklyka      
      Stubbrytare med enkeltalja+rep.      
      Ek-stock 50 cm lång och 40-50 cm i diameter, försedd med 4 st rörhandtag.      
      Brandspruta för upp spolning och rensning av nerslagen rörspets.      
      Rördragningsverktyg.      
      Borrning och nedslagning av rör      
      2 man vid repet drar genom talgan ekstocken till högsta läge under stubbrytaren 2 man styr slaget rätt på rörspetsens övre förstärkta muff.      
      Efter att första röret slagits ner skruvas andra röret på och slåss ner. o.s.v. o.s.v. Under nedslagningens gång spolades, med hjälp av en brandspruta, röret rent från inträngt jord-och grusmaterial. I detta material ser vi hur marken vi arbetar med ser ut.      
      Rör 1. 2" rör är spetsat i nedre änden, gängat och försedd med förstärkt muff i den andra. 15 cm från spetsen och upp till 65 cm, borras mindre hål runt röret, för att grundvattnet kan rinna in och fylla det nedslagna röret.      
     

När rörspetsen kommit till vattenförande gruslager, blir nästa moment att spola rent den så att mindre grus spolas upp.

     
      Provpumpa för att se hur mycket vatten hålet ger och kvaliten på detsamma.      
      Övre röret avslutas med en muff för en förminskning till ett inre sugrör från en pump.      
      Inre sugröret förses med en bottenventil. Under bottenventilen drages ett inre rör ner till 20 cm över ytterrörets nedre del. Sugröret borras även det i nedre delen med mindre hål. Den förses också med en finmaskig metallduk över hålen, för att förhindra att föroreningar sugs in i ledningen.      
      Över det nedslagna röret placeras en cementring eller byggs ett pumphus för pump och hydrofor.      
      Ja, så gick det till på våren 1943 när jag var med Osvald Pettersson att finna vatten och driva ner en rörbrunn ute på landsbygden.      
      Holms gård var ett av ställen vi jobbade vid. Kanske rörbrunnen fungerar än idag?      
      Roland "Ållat"      
     
     
     
Tillbaka till Mekaniska