Historik om Gamlebys näringsliv

   
         
   

Tegelbruket

   
         
   

År 1909 startade Lundin Hammars tegelbruk. Han hade varit med och startat Almvik och Gäddeglo tegelbruk. Till en början gjorde man 650 000 tegel per år. En ångmaskin drog anläggningen. Man tog leran runt omkring bruket. Översta matjordslagret togs först bort, sedan kunde man ta lera upp till flera meter djupt. Den grävdes upp för hand av fyra man och drogs upp till andra våningen. Där blandades den med sand i en kvarn, pressades genom valsar och gick sedan genom en annan maskin, som formade slutprodukten. Sanden hämtade man i Heda. Strand och Liedberg kapade teglet och sedan lades pannorna på en ställning, som fördes ut till torkladorna där man soltorkade det. Det var pojkar som sköt vagnarna med tegelpannorna. Dräneringsrör , en fot långa = 30 cm, var en stor artikel. På 20-30 talet övertogs Hammars tegelbruk av F:a T.A Torstensson.

Mot slutet, efter 1936, använde man sig av en varmluftstork. Varmluft gick från brännugnarna till torken. Det var ett tiotal ugnar som teglet skulle igenom. 15 -17 man arbetade på tegelbruket under högsäsong dvs. då det var frostfritt ute. Efter torkningen i frisk luft, som tog olika lång tid beroende på vädret, placerades teglet i brännugn under 10 - 12 dagar. Ugnen var flat ovanpå och eldades ovanifrån med flis eller kol. Luffare höll gärna till i tegelbruket och lagade sin mat på ugnen. Ugnen eldades dygnet runt. Varje tegel sorterades, kärrades ner till skutor och pråmar för vidare befordran till Västervik, Gamleby, Figgeholm och Stockholm. På vintern arbetade man i brädgården. Ett stall fanns vid bruket en tid. 1951 brann tegelbruket ner, men med hjälp av försäkringspengarna byggdes det upp igen. 1959 lades det ner pga. att man kunde köpa billigare tegel från tex. Polen. Åbyhöjden är byggt av polskt tegel. Tegelmästare var Karl - Axel Johnsson, dessförinnan Sune Pettersson.

   
         
   
Tillbaka till menyn