Bilder från jubileumet 1996

   
         
   
 
   
   

 

       
   
       
     
 
     
                 
                 
     
 
     
                 
                 
     
 
     
                 
                 
     
 
     
                 
                 
      Tillbaka till Holms varv