När Pesten kom till Gamleby
   
   

Den senaste stora pestepedemin hemsökte Sverige 1710-1713. Pesten kom med båt från Livland och Finland. Dödligheten var mycket hög och drabbade folket av råttor och derad loppor. Det har uppskattats att 100.000 människor dog i Sverige. Man trodde att pesten kom från hundar, katter och svin varför man dödade många av dessa.

Inkubationstiden var 1-4 dagar, då det uppstår böldpest med hög feber, frossa, huvudvärk, kräkningar och ibland diarré. Dessutom uppträder smärtsamma bölder orsakade av inflammation i lymfkörtlarna. Bölderna är oftast inte synliga förrän efter 3 till 4 dagar och blir ofta variga. Obehandlad böldpest har en dödlighet på 30-90 % .

   
   
Innan pesten kom till Gamleby började man oroa sig för var man skulle begrava de döda. I ett sockenprotokoll § 7 1709 kan man läsa följande:
   
   
   
   

Om den smittosamma siukdomen, den Gud nådig för Christi skull afwända, skulle invyta (infinna) sig, att då någon plats måtte uthses, hwarest de döda kunna begrafwas.

Texten till höger i kanten: Dess opposuer Per i Qvarntorpet, Mats i Sothem, Eric i Segelrum

 

   
    Den 30 oktober 1710 begrofs den första personen i Gamleby, Per Olof Olufssons hustru i Lyckerum och den 8 februari 1711, de sista som dog av pesten, Pärs 3:ne barn i Stenbo.
120 personer dog i Gamleby på drygt tre månader, de flesta var barn, 61 %.
Av dessa 120 personer var det 42 personer från Gambla byen och resten runt om på gårdarna
Hur många personer som bodde i socknen 1710 finns inga uppgifter om, men i mantalslängdern från 1680 bodde här 225 personer och 1727 bodde det 358 personer i Gamleby socken. Då får man ta till en gissning att det fanns cirka 300 peroner när pesten bröt ut.
   
   


Nedan fölliande döda uthi pästen
   
   
Döda av pesten från 30 oktober 1710 till och med 8 februari 1711 i Gamleby
   
    1 den 30 oktober begrofs Per Olufssons hustru i Lyckerum    
    2 den 6 november Lars Pärsson i Wästantorp    
    3 dito hustru Sara i Hammar och en dåtter i Gamblebyen    
    4-5 dito begrofs 2:ne barn en dåtter i Gamblebyen och en son i Klefva    
    6-7 den 19 november begrofs Maria Olofsdotter tillika med dotterdotter i Gamblebyen    
    8 dito Skräddare Martins Gåsse i Gamblebyen    
    9 den 22 november Dragon Per Nilssons hustru i Gamblebyen    
    10 dito Kiyrkowärd Lars Pärssons Dåtter i Gamblebyen    
    11 dito en gammal fattig tiggarhustru född i Rysdahl, död i Häckenstad    
    12-13 den 23 november begrofs Ryttarhustrun tillika med dess Dåtter i Börslekärr    
    14 den27 november begrofs Sven Mårtensson i Hammar    
    15-16 dito Kristin Esbjörnsdåtter samt hennes dåtter Cajsa Larsdåtter i Gamblebyen    
    17 dito Anders lilla dåtter i Klemma    
    18 dito Mattis Skräddarens Enkia i Gamblebyen    
    19 den 30 november begrofs Sven Mårtenssons lilla son i Hammar    
    20 dito begrofs Stina Kellas dåtter oäkta barn i Gamblebyen    
    21 den 4 december Anders Hiltons båtmanshustrun Ingrid Larsdåtter i Gunnersta    
    22 dito Anders Arfwidssons lilla barn i Rysdahl    
    23 dito Drängen Pär Nilssons lilla Dåtter i Gamblebyen    
    24-25 den 6 december begrofs Måns Mårtensson tillika dess hustru Anna Nilsdåtter Härstad    
    26 dito Ryttarehustruns son wid Rysdal hvilken tjänte uti Härstad    
    27 den 9 december begrofs Fiscalen Jonas Kiörlings son    
    28 dito Jöran Pettersson Miölnare i Gamleby    
    29 dito Siömannen Johan Ericssons barn i Gamblebyen    
    30 dito Ryttarhustru Maria i Rysdahl    
    31 dito Anders Arfwidssons stiufdåtter i Rysdahl    
    32 den 11 december begrofs Pigan Maria Jonsdotters son , som varit hemma i sängen men inhyst i Gamblebyen    
    33 dito Jan Brink i Gamblebyen    
    34 den 15 december bergrofs Mattis Ericssons gumma h. Margareta i Brogården    
    35 dito en gåsse i Torpet wid Segelrum    
    36 den 16 december begrofs Krämare Nils Eklunds tvenne barn en Gåsse och en Dåtter i Gamblebyen    
    37 dito Kiyrkowäcktaren Lars i Gamblebyen    
    38 dito Smålands Sven i Gamblebyen    
    39 dito Jöran i Synestad    
    39 dito Murmästare Anders i Brogården    
    40 dito en flicka som blef död funnen    
    41 dito Knut och Ingrids dåtter Maria    
    42-44 dito qwinfolket Maritta hos Olof Andersson samt hennes dåtter Karin Månsdåtter i Stufwa    
    45-48 dito Ryttarenkan i Gamblebyen samt hennes 2:ne gåssar begrofs    
    49-53 dito Brita Gröning samt hennes gåssar som jämwäl Olofssons Börta    
    54 dito Mattis Skräddares lilla gåsse Jacob    
    55 dito David Hanssons dåtter i Stufwa    
    56 dito Botwids hustru i Heda    
    57-59 dito Anders Botwidsson i Rysdal samt 2:ne barn därifrån    
    60-61 den 17 december Linmästarenkian hustru Margareta Olofsdotter samt hennes dotter Catharina    
    62 den 18 december Anders Arfwidssons svärmoder i Rysdahl    
    63-64 den 21 december Östen Månsson samt gåssen Lars i Gunnersta    
    65 dito Anders barn i Sålltorpet    
    66 dito ett barn från Rysdahl    
    67 den 23 december Olof Jöransson i Tingstad    
    68 dito Erics son i Hammar    
    69-70 dito Miölnarens 2:ne söner i Gamblebyen    
    71 dito Anders Botwidssons barn i Rysdal    
    72 dito Pärs dåtter i Börslekärr    
    73-74 dito en gumma och ett barn ifrån Myskehult    
    75-76 den 26 december begrofs Carl Ulfs dåtter från Hammar samt Jacob och Eric    
    77 den 28 december begrofs Pärs son i Börslekärr    
    78 dito David Hanssons hustru Elisabeth i Gamblebyen    
    79-80 dito begrofs Kristin uti Rysdal samt Lunds oäkta dåtter i samma hus    
    81-83 dito begrofs Per Dragons 3:ne barn i Dämkiärr    
    84 dito begrofs Pär Dragons hustru i Dämkiärr    
    85 dito begrofs Pärs son i Börslekiärr    
      1711    
    86 den 2 januari begrofs Eric Ericssons hustru Karin Jonsdåtter i Hammar    
    87 dito pigan Annica Olofsdåtter som tjänte i Brogården hos Mattis Ericsson    
    88 dito en Piga hos Lars i Rumma    
    89 dito Ingemars barn i Långkiärrstorpet    
    90 den 2 januario begrofs Lars Björns dåtter i Bäcken    
    91-93 dito begrofs en hustru och 2:ne barn i Helgenäs    
    94 den 6 januari begrofs David Hansson i Gamblebyen    
    95 den 10 januari begrofs Anders Arfwidssons hustru i Rysdahl    
    96-97 dito begrofs soldaten Anders Brinks 2:ne barn i Gamblebyen    
    98 dito Båtmannen Lars Utters gåsse    
    99 den 15 januari begrofs Erics dåtter i Hammar    
    100-103 den 22 januari begrofs hustru Anna uti Stångeland samt hennes 3 döttrar    
    104-105 dito begrofs hustru Brita i Stenbro och ett af hennes barn    
    106 dito Eric Petter i Hammar och en flicka där    
    107 dito Jönses syster uti Ullwij samt hennes dåtter Gunilla Olofsdotter i Brinktorpet    
    108 den 25 januari begrofs Båtmannen Mårten Orres dåtter Kristin    
    109 dito Krämare Nils Eklunds dåtter i Gamblebyen    
    110 den 28 januari begrofs Pärs son i Lyckerum    
    111 dito Soldaten Anders Brinks barn i Gamblebyen    
    112 dito en fattig flicka , som blef död i Diurgårdstorpet    
    113 den 31 januari begrofs Hustru Kristin Nilsdåtter i Gamblebyen    
    114-116 den 5 februari begrofs Lars Biörn i Bäcken samt Jacobs hustru och ett barn    
    117 dito Båtmannen Flinks barn i Djupedahl    
    118-120 den 8 februari begrofs Pärs 3 barn i Stenbro    
   

 
Pästen ändad gudi ährat


Tillbaka