Kyrkionnes Stoohle Register 1654

   
    Det var mer eller mindre tvång att gå till kyrkan varje söndag. Samtidigt var det den naurliga mötesplatsen. Det fanns inga tidningar på den tiden, därför kan man tänka sig att det var mycket intressant att gå dit. Det var där prästen, från predikstolen, gav all information, som hände i samhället såsom nyheter, myndigheternas befallningar, propagandainslag och mycket mera.    
         
   
   
   

På förste raden

   
   
Skramstad Gamblegården Måsebo
Prästegården    
Lyde Heckensta Ballerssrum
Hammar Skattegård Bierka Ramsta
Stemmerum Lökerum både gårdarna  
Rödie Esbjörns Ullewy Wermwyk
Rödie Skattegård Ullewy Lasse Pärssons Ullewy Pär Månssons
Häckensta Anders Månsson Kallåker och Dvärsta Rödie
Rissebo båda gårdar Kleef Eneby Heeda
Heeda Synesta Heeda
Hersta Soothem skattegård  
? Mölltörp Nroogården  
 

 

 

 
 

På andre raden

 
Kyrkiegångs stoohl    
Också kyrkiegångs stoohl    
Baggetörp Eldlösa Hammar lilla gård
Rumma Kräysta Rysdahl
Casimirsborg Ullewy Diupedahl
Ullewy hustru Ingihjär Enestörp Gunnersta
Ullewy mattses Gunnersta Segelrum
Himmersrum hustru Ingrid Falcketörp Knutz i Heda
Himmersrum nilses Ramsta Pärs Hersta
Rummelsrum både gårdar Soothem  
Tind.... Törp både gårdar  
Snyperum Lökrum Stångeland
Ramshult    
Kopparslagaren    
     
     
 

På tridie raden

 
Kuttorp Hammar mellangård  
Tunnbindaren Davin    
Smedzhemmet    
Haghen    
Bettörpet Hyttekiev  
Granboo Quarntörpet  
Börslekierr ?  
Smedstörpet Måsebotörpet  
   
    Tillbaka    
    Britt Strömbäck