Datum styrelsemöte 2019

Datum för styrelsemöte under 2019:

9 maj
3 juni på Myrkullen
18 juni på Myrkullen
1 augusti
5 september
24 oktober