Datum styrelsemöte 2019

Datum för styrelsemöte under 2019:

9 maj
3 juni
18 juni
1 augusti
5 september
24 oktober