Startsida

Välkommen till Gamleby Hembygdsförenings hemsida

Vår hemsida är i stort sett komplett sånär som på information om torp och gårdar. Söker du efter något som du inte hittat på denna sida kan du göra ett besök på vår tidigare orörda gamla hemsida

Båtsmanstorpet på Myrkullen, Gamleby – Vykort av Monica Löfsved Pettersson

Hösten 1950 bildades – på tunnbindare Fritz Anderssons initiativ – Gamleby sockens Hembygdsförening med mottot: ”att med pietet och varsamhet slå vakt om gamla traditioner och påverka sockenbor att själva inse och förstå värdet av arvet från fäderna, sådant det framträder i för vår bygd särpräglade förhållanden”. På hembygdsområdet Myrkullen i Gamleby finns ett båtmanstorp, en loftbod, en redskapsbod med vällingklocka och en linbastu, alla skänkta till, och ditflyttade av föreningen. Ett vagnslider står ombyggt till museum och möteslokal. Under 2011-2012 kunde hembygdsföreningen tack vare Sparbankstiftelsen genomföra en flytt av Gökstadhuset från Lofta socken till Myrkullen.

År 1981 donerade jordbrukaren Alf Nilsson jordbruksfastigheten Himmelsrum 1:5 till Hembygdsföreningen. Förutom mangårdsbyggnad har gården ytterligare ett antal byggnader, 11 ha åker, 5 ha äng och 22 ha skogsmark.

År 1987 blev Hembygdsföreningen genom donation av bröderna Ingvar och Hilding Bossler hälftenägare av Vistingsö i Gamlebyviken tillsammans med Ingvar Bosslers Stiftelse. På ön finns två fritidshus, fiskebod och bryggor. Genom avstyckning och försäljning av de två fritidshusen med tillhörande tomter år 2017 är dessa nu i privat ägo. Resterande areal av ön är kvar i föreningens och stiftelsens ägo.