Bagerier och Caféer

Här ser vi en gammal bild på Västerviksvägen 2A, där det idag finns ett konditori. Bakom den byggnaden ser vi Gamleby Kvarn och till höger därom Gamleby Mekaniska Verkstad.

Gamleby har under åren varit rikt på bagerier, konditorier och caféer och många har funnits samtidigt. Under någon period sägs Gamleby ha haft sju caféer. Historien börjar säkert betydligt tidigare än vad de minnesgoda gamlebybor, som lämnat underlag för denna artikel påmint sig .

Sune Garpenby nämner i sin artikel om Gamlebys posthus vid Storgatan, det Hammarlundska, att bagaren R.G.F. Schörner 1864 köpt detta hus, men att han flyttade sitt bageri till Torgets nordvästra hörnhus.

Bland de äldre caféer fanns Rhedins vid torgets nordsida i det som nu har adressen Torget 4, en verksamhet som senare i tur och ordning övertogs av Pettersson, Sahlström och Henric Andersson, grundaren av motellet.

På andra sidan torget, i Axel Hammarbergs dåvarande hus, intill det som nu inrymmer pizzerian, Torget 9, öppnade under tidiga 1900-talet Västerviksföretagaren Reuterdahl verksamhet under namnet Gamleby Bageri och Konditori, en verksamhet som senare flyttade till Storgatan 5 i huset ovanför tingshuset och Gamleby Mekaniska Verkstad. I Reuterdahls gamla lokaler vid torget fanns senare under en tid Strandlöfs café och basar.

I lokalen på Storgatan efterträddes Reuterdahls senare av det inte minst av folkhögskoleelever väl besökta Siverts café.

Ett par hus längre upp på Storgatan nr 9, ungefär mitt emot gamla folkhögskolan hade på 30-talet funnits Löfbergs café och ytterligare två hus längre upp, på Storgatan 13, tillkom omkring 1930 i Villa Dalby, en verksamhet med namnet Nya Caféet, där senare Jordbrukskassan skulle inrättas.

På Hamngatan 7 fanns under 1920-1930-telet Lindgrens café pch på Loftagatan 2 låg senare i tiden Halvors café.

Vid Järnvägsstationen hade systrarna Nicklasson börjat att baka bröd. De flyttade sedan till Nygatan 2 i källaren. 1939 byggde Nicklassons vid Västerviksvägen 2 B, intill infarten Kvarnen och Gamleby Mekaniska Verkstad, där även Jakobsson i Ekehall i källaren/souterrängvåningen började med blomsteraffär. I andra våningen på huset blev det, med ingång på gaveln mot gatan, såväl café som sjukvårdsaffär. Bageriet låg i nedre våningen, granne med trädgårdsmästaren, där bakugnen fortfarande finns kvar. I övervåningen flyttade senare en frisör in sedan bageriet 1948 flyttats över i det närliggande huset närmare ån, Västerviksvägen 2 A, senare Hembageriet. I första bageriet använde man bakved av gran, som gav bra glöd. När bageriet flyttats över i det nedre huset användes däremot elektrisk ugn.

I Ekängen anlade trävaruhandlaren Melker Grankrona och hans fru caféet och våffelbageriet Tallåsen, vackert beläget på krönet av ekkullen vid Gamla vägen.

Nedtecknat av Bo Johansson