Pesten 1710

När Pesten kom till Gamleby

Den senaste stora pestepedemin hemsökte Sverige 1710-1713. Pesten kom med båt från Livland och Finland. Dödligheten var mycket hög och drabbade folket av råttor och derad loppor. Det har uppskattats att 100.000 människor dog i Sverige. Man trodde att pesten kom från hundar, katter och svin varför man dödade många av dessa.

Inkubationstiden var 1-4 dagar, då det uppstår böldpest med hög feber, frossa, huvudvärk, kräkningar och ibland diarré. Dessutom uppträder smärtsamma bölder orsakade av inflammation i lymfkörtlarna. Bölderna är oftast inte synliga förrän efter 3 till 4 dagar och blir ofta variga. Obehandlad böldpest har en dödlighet på 30-90 % .

Innan pesten kom till Gamleby började man oroa sig för var man skulle begrava de döda. I ett sockenprotokoll § 7 1709 kan man läsa följande:

Om den smittosamma siukdomen, den Gud nådig för Christi skull afwända, skulle invyta (infinna) sig, att då någon plats måtte uthses, hwarest de döda kunna begrafwas.

Texten till höger i kanten: Dess opposuer Per i Qvarntorpet, Mats i Sothem, Eric i Segelrum.

Den 30 oktober 1710 begrofs den första personen i Gamleby, Per Olof Olufssons hustru i Lyckerum och den 8 februari 1711, de sista som dog av pesten, Pärs 3:ne barn i Stenbo.
120 personer dog i Gamleby på drygt tre månader, de flesta var barn, 61 %.
Av dessa 120 personer var det 42 personer från Gambla byen och resten runt om på gårdarna
Hur många personer som bodde i socknen 1710 finns inga uppgifter om, men i mantalslängdern från 1680 bodde här 225 personer och 1727 bodde det 358 personer i Gamleby socken. Då får man ta till en gissning att det fanns cirka 300 peroner när pesten bröt ut.

Nedan fölliande döda uthi pästen

Döda av pesten från 30 oktober 1710 till och med 8 februari 1711 i Gamleby

1 den 30 oktober begrofs Per Olufssons hustru i Lyckerum
2 den 6 november Lars Pärsson i Wästantorp
3 dito hustru Sara i Hammar och en dåtter i Gamblebyen
4-5 dito begrofs 2:ne barn en dåtter i Gamblebyen och en son i Klefva
6-7 den 19 november begrofs Maria Olofsdotter tillika med dotterdotter i Gamblebyen
8 dito Skräddare Martins Gåsse i Gamblebyen
9 den 22 november Dragon Per Nilssons hustru i Gamblebyen
10 dito Kiyrkowärd Lars Pärssons Dåtter i Gamblebyen
11 dito en gammal fattig tiggarhustru född i Rysdahl, död i Häckenstad
12-13 den 23 november begrofs Ryttarhustrun tillika med dess Dåtter i Börslekärr
14 den27 november begrofs Sven Mårtensson i Hammar
15-16 dito Kristin Esbjörnsdåtter samt hennes dåtter Cajsa Larsdåtter i Gamblebyen
17 dito Anders lilla dåtter i Klemma
18 dito Mattis Skräddarens Enkia i Gamblebyen
19 den 30 november begrofs Sven Mårtenssons lilla son i Hammar
20 dito begrofs Stina Kellas dåtter oäkta barn i Gamblebyen
21 den 4 december Anders Hiltons båtmanshustrun Ingrid Larsdåtter i Gunnersta
22 dito Anders Arfwidssons lilla barn i Rysdahl
23 dito Drängen Pär Nilssons lilla Dåtter i Gamblebyen
24-25 den 6 december begrofs Måns Mårtensson tillika dess hustru Anna Nilsdåtter Härstad
26 dito Ryttarehustruns son wid Rysdal hvilken tjänte uti Härstad
27 den 9 december begrofs Fiscalen Jonas Kiörlings son
28 dito Jöran Pettersson Miölnare i Gamleby
29 dito Siömannen Johan Ericssons barn i Gamblebyen
30 dito Ryttarhustru Maria i Rysdahl
31 dito Anders Arfwidssons stiufdåtter i Rysdahl
32 den 11 december begrofs Pigan Maria Jonsdotters son , som varit hemma i sängen men inhyst i Gamblebyen
33 dito Jan Brink i Gamblebyen
34 den 15 december bergrofs Mattis Ericssons gumma h. Margareta i Brogården
35 dito en gåsse i Torpet wid Segelrum
36 den 16 december begrofs Krämare Nils Eklunds tvenne barn en Gåsse och en Dåtter i Gamblebyen
37 dito Kiyrkowäcktaren Lars i Gamblebyen
38 dito Smålands Sven i Gamblebyen
39 dito Jöran i Synestad
39 dito Murmästare Anders i Brogården
40 dito en flicka som blef död funnen
41 dito Knut och Ingrids dåtter Maria
42-44 dito qwinfolket Maritta hos Olof Andersson samt hennes dåtter Karin Månsdåtter i Stufwa
45-48 dito Ryttarenkan i Gamblebyen samt hennes 2:ne gåssar begrofs
49-53 dito Brita Gröning samt hennes gåssar som jämwäl Olofssons Börta
54 dito Mattis Skräddares lilla gåsse Jacob
55 dito David Hanssons dåtter i Stufwa
56 dito Botwids hustru i Heda
57-59 dito Anders Botwidsson i Rysdal samt 2:ne barn därifrån
60-61 den 17 december Linmästarenkian hustru Margareta Olofsdotter samt hennes dotter Catharina
62 den 18 december Anders Arfwidssons svärmoder i Rysdahl
63-64 den 21 december Östen Månsson samt gåssen Lars i Gunnersta
65 dito Anders barn i Sålltorpet
66 dito ett barn från Rysdahl
67 den 23 december Olof Jöransson i Tingstad
68 dito Erics son i Hammar
69-70 dito Miölnarens 2:ne söner i Gamblebyen
71 dito Anders Botwidssons barn i Rysdal
72 dito Pärs dåtter i Börslekärr
73-74 dito en gumma och ett barn ifrån Myskehult
75-76 den 26 december begrofs Carl Ulfs dåtter från Hammar samt Jacob och Eric
77 den 28 december begrofs Pärs son i Börslekärr
78 dito David Hanssons hustru Elisabeth i Gamblebyen
79-80 dito begrofs Kristin uti Rysdal samt Lunds oäkta dåtter i samma hus
81-83 dito begrofs Per Dragons 3:ne barn i Dämkiärr
84 dito begrofs Pär Dragons hustru i Dämkiärr
85 dito begrofs Pärs son i Börslekiärr
1711
86 den 2 januari begrofs Eric Ericssons hustru Karin Jonsdåtter i Hammar
87 dito pigan Annica Olofsdåtter som tjänte i Brogården hos Mattis Ericsson
88 dito en Piga hos Lars i Rumma
89 dito Ingemars barn i Långkiärrstorpet
90 den 2 januario begrofs Lars Björns dåtter i Bäcken
91-93 dito begrofs en hustru och 2:ne barn i Helgenäs
94 den 6 januari begrofs David Hansson i Gamblebyen
95 den 10 januari begrofs Anders Arfwidssons hustru i Rysdahl
96-97 dito begrofs soldaten Anders Brinks 2:ne barn i Gamblebyen
98 dito Båtmannen Lars Utters gåsse
99 den 15 januari begrofs Erics dåtter i Hammar
100-103 den 22 januari begrofs hustru Anna uti Stångeland samt hennes 3 döttrar
104-105 dito begrofs hustru Brita i Stenbro och ett af hennes barn
106 dito Eric Petter i Hammar och en flicka där
107 dito Jönses syster uti Ullwij samt hennes dåtter Gunilla Olofsdotter i Brinktorpet
108 den 25 januari begrofs Båtmannen Mårten Orres dåtter Kristin
109 dito Krämare Nils Eklunds dåtter i Gamblebyen
110 den 28 januari begrofs Pärs son i Lyckerum
111 dito Soldaten Anders Brinks barn i Gamblebyen
112 dito en fattig flicka , som blef död i Diurgårdstorpet
113 den 31 januari begrofs Hustru Kristin Nilsdåtter i Gamblebyen
114-116 den 5 februari begrofs Lars Biörn i Bäcken samt Jacobs hustru och ett barn
117 dito Båtmannen Flinks barn i Djupedahl
118-120 den 8 februari begrofs Pärs 3 barn i Stenbro

Pästen ändad gudi ährat