Bankerna i Gamleby

Gamleby har haft åtta banker – men inte samtidigt

Bankerna i Gamleby från 1875 till nutid, av Stig Lundh

Gamleby Sparbank

Den 4/2 1875 startade Gamleby Sparbank sin verksamhet i den byggnad intill kyrkan som rymde sockenskola och kyrkskola. När den nybyggda kyrkskolan blev färdig hösten 1878 flyttade banken över till denna nya byggnad. Den gamla sockenstugan såldes till kyrkvärden A.R. Nilsson i Hammar som flyttade och återuppbyggde den till bostad åt arbetare strax söder om mangårdsbyggnaden. Den stod kvar till 1974
År 1898 fick sparbanken en konkurrent i det att Gamleby Folkbank öppnade i det nybyggda folkhögskolehuset vid Storgatan.
Gamleby Sparbank bekostade det år 1906 uppförda gravkapellet och bekostade anordnandet av ett museum i kyrkan och uppsättande av de gamla kyrkgrindarna från slutet av 1700-talet.
När Gamleby Folkbank flyttade från Folkhögskolan övertog Gamleby Sparbank lokalerna för att komma närmare municipalsamhället.
Lokalfrågan löstes mer definitivt när man 1926 inköpte fastigheten nr 40 vid Loftagatan av framlidne landsfiskal Anders Jonssons dödsbo.

Efter flera ombyggnader fungerade fastigheten som banklokal fram till 1970 då den såldes efter flyttning till nuvarande lokaler vid Gamleby Centrum. År 1969 hade Tjusbygdens sparbank bildats då sex banker slogs ihop däribland Gamleby Sparbank.

I fastigheten på Loftagatan var under bankåren både polis, pastorsexpedition och Lokalredaktion för tidning inhyrda.
Kamrer eller motsvarande har varit under åren :
Kantor N M Svensson 1875-1891
Kantor Gustav Svensson 1891-1935
Einar Sundelin 1935-1949
Åke Sundelin 1949-1969
Mats Holmkvist 1970-1999 lokalt i Gamleby den mesta tiden.

Gamleby Folkbank

Gamleby Folkbank kom till år 1898 på initiativ av bokhandlare Karl Pettersson och öppnade i lokaler i samma år nybyggda Folkhögskolehuset på Storgatan. Karl Pettersson blev bankens direktör.

Aktiebolaget Stockholms diskontobank

År 1906 övertog Aktiebolaget Stockholms diskontobank Gamleby Folkbank och flyttade till fastigheten 4-8 vid torget. Stockholms diskontobank bildades 1898 och hade huvudkontor i Stockholm och avdelningskontor i Norrtälje, Vimmerby, Gamleby och Liljeholmen.
År 1917 övertogs banken av Göteborgs Bank.

Göteborgs Bank

År 1848 bildades Göteborgs Privat-Bank. År 1858 ändrades namnet till Göteborgs Enskilda Bank.
År 1917 etablerades banken i Gamleby genom att man övertog Stockholms Diskontobank i fastigheten 4-8 vid Gamleby torg.
Bankdirektör var Amandus Torstensson och banken existerade till 1949 då den övertogs av Skandinaviska banken

Skånska Handelsbanken

Skånska Handelsbanken, en svensk affärsbank, grundades 1896 i Malmö. Banken växte under 1900-talets början genom fusion med bl. a. Västerviks Handelsbank 1909.
År 1914 inrättade banken ett kontor i det ombyggda tornhuset vid Gamleby torg sedan ägaren av huset bokhandlare Karl Pettersson avlidit året innan.
När banken övertogs av Skandinaviksa Kreditaktiebolaget 1919 hade man närmare 90 kontor på landsbygden.

Skandinaviska Kreditaktiebolaget

År 1864 inledde Skandinaviska Kreditaktiebolaget sin verksamhet. Banken fick sitt huvudsäte i Göteborg. Banken startade kontor i Stockholm och blev en hård konkurrent till Stockholms Enskilda Bank.
År 1919 övertog man Skånska Handelsbanken i tornhuset vid Gamleby torg.
Kreditaktiebolaget var Ivar Kreugers husbank och drabbades hårt av 1930-talskrisen och Kreugerkraschen. Företaget fick statsbidrag på drygt 200 miljoner kronor, men lyckades redan 1936 betala tillbaka bidraget.

Skandinaviska Banken

År 1939 bytte Skandinaviska Kreditaktiebolaget namn till Skandinaviska Banken. Banken var kvar i tornhuset vid torget till 1949 då Skandinaviska Banken förvärvade Göteborgs Bank och lämnade tornhuset för att överta Göteborgsbankens lokaler vid torgets norra sida.
Banken flyttade 1972 till nya lokaler i Gamleby Centrum och lade ner kontoret i slutet av 1900-talet.

Gamleby Jordbrukskassa/Föreningsbanken

Jordbrukskassan startade verksamheten den 13/12 1919 i Folkhögskolans lokaler. Senare flyttade man kontoret tvärs över Storgatan till en fastighet som senare även inrymde folktandvård.
År 1957 byggdes nya lokaler vid Hamngatan och 1974 blev banken en affärsbank under namnet Föreningsbanken och flyttade in i de lediga banklokalerna som Skandinaviska Banken haft vid torget. Vid samgående med sparbankerna upphörde kontoret i Gamleby.