Gamla kyrkan

På bilden ovan ser man den medeltida kyrkan i förgrunden, sett från Garpedans