Torp

Nedan ser ni en karta över torp i och kring Gamleby. Kartan är under uppbyggnad. Platsen som är inlagd kommer ursprungligen från kartan nedan som är ritad i mindre skala varför torpen inte är inlagd med sin exakta plats.

Den ursprungliga kartan som hänger på muséet på Myrkullen

Leta gärna vidare efter torpen på Riksantikvariets Fornsök.

Backstuga

Begreppet Backstuga förekommer många gånger och mer information om vad en backstuga är kan du läsa i detta inlägg av Eva Johansson på sidan Rötter.