Historia

Socknen har fått sitt namn av dess tätort Gamleby, som ligger i hjärtat av Tjust härad längst in i Gamlebyviken vid Garpedansbergets fot. År 1275 finns orten nämnd för första gången, då som ”villa forensis Væstervik”, en plats ”väster i vik”.

Vid 1400-talets mitt flyttades staden av strategiska skäl ut till kusten där den tre mil långa Gamlebyviken börjar. Nu kallades orten, det som var kvar av den,  Gamla Västervik fram till 1700-talets mitt då Gamleby blev dess namn.

Bygden har mycket gamla anor, den rika förekomsten av fornminnen tyder på att de innersta delarna  av Gamlebyviken och Gudingen varit den centrala bygden i Tjust under bronsåldern. På fornlämningskartan finns beskrivning av 1440 fornlämningar, som rösen och hällristningar, inom Gamleby socken.

Vid Hammarsbadet i Gamleby ligger ett vikingatida gravfält där fynd som pärlor, spännen, urnor och arabiska silvermynt gjorts. Stenmurar på flera berg vittnar också om fornborgar.
Kungshögarna vid Gunnerstad är ett annat spektakulärt järnåldersfornminne. Fyra stora jordtäckta gravhögar omgivna av flera mindre gravhögar. Då riksvägen E22 byggdes runt Gamleby grävdes en av dess högar ut, det visade sig vara en båtgrav. En hövding som blivit bränd i sin båt och varit omgiven av vapen, glas och spelbrickor i elfenben bl.a.

Häradstinget i Gamla Västervik är känt sedan 1337 och inte förrän på 1960-talet flyttades tinget till Västervik.

Ruin från gamla kyrkan

Den gamla stenkyrkan som låg mitt i byn, c:a 100 meter väster om torget revs 1873. Den var uppförd under 1200-talet. Av något skäl sparades dock en stenmur och en del av ett gavelröste i tegel.

Se sidan Kartor över Gamleby

Gamlebyån

Gamlebyån som slingrar genom byn kommer från sjön Rummen och rinner ut i Gamlebyviken vid hamnen. Ett vattendrag var ofta en förutsättning för en boplats på medeltiden.

Ett av de äldsta husen  i byn är kvarnen. Den siste mjölnare Nils Jonasson slutade 1984 och därmed gick en 700-årig kvarnepok i graven.

Läs mycket mera om hantverk och näringar på våra sidor om Näringsidkare förr

 

Gamla postkontoret och järnvägsstationen i Gamleby

Gamla skjutbanan i Ekängen

På dessa sidor kan du läsa mer om Gamlebys historia: