Kartor

Gamleby Köping 1781

Längre ner på sidan finns förstoringar av de olika delarna
på kartan med en förteckning över tomtägarna år 1781.

Karta över Gamleby Köping 1781

Del 1 av Gamleby Köping 1781, med tomtägarna

Nr. Tomtägare
K Tingshus uppfört på 1750-talet, ombyggdes och förminskades på 1760-talet.
Tomten 39 förvärvades för tingshusets räkning.
1 Stadskrogen äg Västerviks stad
2 Handlanden Roloffs och smeden Lindbergs gård
3 Baron Palbitzkis, (Casimirsborg) tomt
4 Färgare Rehnbergs och kopparslagare Faleijs gård
5 Bryggareåldermannen Ultzbergs gård
6 Tobaksfabrikör Tengbergs gård (tobak odlades å lyckan ovan nr 1)
7 Kofferdikapten Lorentz Hedenquists gård
8 Skomakare Carl Löfgrens gård
9 Brukspatron Stéens gård (Överum)
27 Fabrikör Tengers gård
28 Handlanden Tenger
29 Källarmästare Egge
30 Rådmanskan Hultmans
31 Handlanden Keyser
32 Färgare Landström
33 Provisionshadlare Smitterbergs gård
34 Kronofogdeänkan Serlachius
35 Bergsrådet Cederbaum (ägde bl.a. Helgerum och Ankarsrum)
36 Provisionshadlanden Smitterberg
37 Provisionshadlare Broman

 

Del 2 av Gamleby Köping 1781, med tomtägarna

Nr. Tomtägare
12 Tomt med stallbyggnad tillhörig rådman Göran Jacobsson
13 Rådmanskan Hultman och orgeltramparen Bengt
14 Kofferdikapten han Jacobssons gård
15 Handlanden Tenger och garvare Norman, stallbyggnad
16 Bromans änka (hennes make hade varit provisionshandlare i Gamleby)
17 Båtsman Anders Lustes gård
18 Organisten Nyman (klockarebostället låg dock vid gatan nedanför kyrkan)
19 Handlanden Peter Jacobsson
20 Skepparen Christoffer Jonsson
25 Rådmanskan Hultman och skepparen Cristoffer Jonsson
26 Bleckslagare Stenius

Del 3 av Gamleby Köping 1781, med tomtägarna

Nr. Tomtägare
30 Rådmanskan Hultmans
33 Provisionshadlare Smitterbergs gård
34 Kronofogdeänkan Serlachius