Polisväsendet

Polisman Folke Trozell berättar den 4 februari 1988.

Johan August Karlsson – Polis Kalle – född 1855 i Edsbruk, son till en båtsman Karl Söderberg, ( därav namnet Johan Karlsson ), kom till Gamleby som 10-åring. Han växte upp hos en faster i Eldslösa, arbetade i hamnen och han var med om rivningen av den gamla kyrkan. År 1888 blev han polis. Municipal- samhället betalade hans lön. Municipalet omfattade området – Malmbergs hörna – Lugnet – Grindstugan ( Helge Erikssons hus ). Arbetsdagen för Polis Kalle varade från morgonen till kl. 22 på kvällen, därefter gick nattpolisen på. Johan August hade blivit polis på grund av sin stora kroppshydda.Vid ett gripande 1925 blev han beskjuten, ett skott i mösskärmen, av en patient från S.ta Gertruds sjukhus, som gömt sig på Åby ladugårds höskulle.

I polisens uppgift ingick bl.a. att tappa upp brännvin på krogen Mem, som låg på Hamngatan, gå runt och ta upp sotningsavgifter, ta hand om ”fyllhundar” och sätta dem i Tingshusets arrest ( nedre botten med ingång på norra gaveln). Polis Kalle ansvarade också för uppsättning av borden på Gamleby Marken, han avslutade sin polisgärning 1928, 73 år gammal.

Hans efterträdare blev Folke Trozell, född i Stångeland, där fadern hade smedja. Han föddes den 14 juli 1909 och flyttade som liten till Västervik, där fadern dog när sonen var 2 år gammal. Mamman flyttade tillbaka till Gamleby och blev föreståndare för ”fattighuset”. Kommunalfullmäktige anställde Trozell som polis den 1 juli 1932, 22 år gammal, med en lön på 150 kr/mån. och 75 kr i ersättning för cykel. Han hade på egen bekostnad utbildat sig i Stockholm och Malmö. Kontoret hade han i bostaden, telefonen i sovrummet. Arbetsuppgifter: att hålla ordning i samhället, indrivning av skatt, mantalsskrivning, pensionsavgift (6 kr för man och 3 kr för kvinna ). En lösdrivarlag gällde på 30-talet enl. vilken man först kunde få en varning och sedan förpassning till arbetsläger på Svartsjö utanför Stockholm eller till Västergötland.

Vid mobiliseringen 1939 måste polisen under 2 dygn åka runt med inkallelseorder. Uppsamlingsstället var vid Skyttepaviljongen. Polisen kontrollerade att alla hade mörkläggningspapper för sina fönster, körförbud för alla bilar gällde samt ransonering, t.o.m. ransoneringskort på halvsulning av skor. Den 30 jan. 1945, i -18 °C kyla , brann ålderdomshemmet ner. Poliserna Sangerud och Trozell hade ett hårt arbete med utrymning av de gamla. Gamleby Hotell fick spriträttigheter och A-laget från Västervik kom till Gamleby och söp sig fulla. Polisen hade fullt sjå med att ”finka” dem i Tingshuset. Marknaderna var livligare förr, tivoli, vid nuvarande Majblomman och dans i Skyttepaviljongen. Polisens semester var 14 dagar lång och ansöktes om, för varje år, hos Landshövdingen i Kalmar. 1965 förstatligades polisväsendet, man fick bil och radio. Den 3 sept. 1967 infördes högertrafiken och omläggningen fungerade stillsamt. Polisen hade till en början sina lokaler i Sparbankens källare och så småningom på övervåningen i Telegrafhuset, 1960 i nya Centrum och 1995 i tornhuset vid gamla Torget. Torsten Johansson var fjärdingsman i ytterområdet och Folke Trozell i municipal- samhället.

Lage Sangerud blev Trozells efterträdare 1944 och Trozell efterträdde T Johansson. Lofta – Odensvi – Gamleby slogs ihop till ett polisdistrikt. Så småning- och blev det sex poliser i och med att polisdistriktet blev större. Landsfiskalen var polischef och utmätningsman, fjärdingsman var en slags kronofogde. Den 1 okt. 1970 avgick Trozell efter 38 års tjänstgöring. På 30 – och 40 -talen hade polisen inget besvär med ungdomen. Problemet var dygnetrunt tjänst under veckans alla dagar. På lördagarna var det torghandel mellan kl. 7 och 14. Kl. 6 skulle polisen vara ute och ta hand om bönderna, som kom med sina varor. Det svåraste för polisen var att åka hem till folk och meddela att någon anhörig hade omkommit i t.ex. en olycka. Gustaf Sundberg var brandvakt och hade polismans befogenhet med polisuniform. Han hade alltid en schäferhund med sig. Han avlönades med medel ur municipal- skattkistan. Nattpatrullering pågick ända in på 50-talet. Det satt klockor uppsatta på vissa ställen, som Sundberg skulle dra upp, som kontroll på att han gjort sin patrullrunda. Polisman skulle se till att ”lösdrivarna” hade prästbevis att visa upp – de övernattade ofta i Hammars tegelbruk.