Våra platser i kyrkan år 1650

Kyrkionnes Stoohle Register 1654

Det var mer eller mindre tvång att gå till kyrkan varje söndag. Samtidigt var det den naturliga mötesplatsen. Det fanns inga tidningar på den tiden, därför kan man tänka sig att det var mycket intressant att gå dit. Det var där prästen, från predikstolen, gav all information, som hände i samhället såsom nyheter, myndigheternas befallningar, propagandainslag och mycket mera.

På förste raden:

 

Skramstad Gamblegården Måsebo
Prästegården
Lyde Heckensta Ballerssrum
Hammar Skattegård Bierka Ramsta
Stemmerum Lökerum både gårdarna
Rödie Esbjörns Ullewy Wermwyk
Rödie Skattegård Ullewy Lasse Pärssons Ullewy Pär Månssons
Häckensta Anders Månsson Kallåker och Dvärsta Rödie
Rissebo båda gårdar Kleef Eneby Heeda
Heeda Synesta Heeda
Hersta Soothem skattegård
? Mölltörp Nroogården

På andre raden:

Kyrkiegångs stoohl
Också kyrkiegångs stoohl
Baggetörp Eldlösa Hammar lilla gård
Rumma Kräysta Rysdahl
Casimirsborg Ullewy Diupedahl
Ullewy hustru Ingihjär Enestörp Gunnersta
Ullewy mattses Gunnersta Segelrum
Himmersrum hustru Ingrid Falcketörp Knutz i Heda
Himmersrum nilses Ramsta Pärs Hersta
Rummelsrum både gårdar Soothem
Tind…. Törp både gårdar
Snyperum Lökrum Stångeland
Ramshult
Kopparslagaren

På tridie raden:

Kuttorp Hammar mellangård
Tunnbindaren Davin
Smedzhemmet
Haghen
Bettörpet Hyttekiev
Granboo Quarntörpet
Börslekierr ?
Smedstörpet Måsebotörpet

Britt Strömbäck