Bilder från förr

 

Gamleby torg på 1850-talet

Gamleby torg på 1860-talet med kyrkan bakom de små husen Tingshuset skymtar längst t.v. År 1864 byggde Henric Cornelius det vita hörnhuset nr 2

En bild från slutet av 1800-talet. Vi ser oxar, åk och gräs mellan kullerstenarna. De tre gamlebyborna längst till vänster är bokbindare Lindström samt fru Hildur Carlbaum och veterinär K.W. Carlbaum.

Torget 2-3

Huset till vänster är nuvarande byfiket, huset i mitten byggdes senare om till Tornhuset

Tornhuset och till höger före detta Hederstedts

På bilden ovan ser man den medeltida kyrkan i förgrunden, sett från Garpedansberget

Gamla kyrkan nedanför Garpedansberget

Föredetta Mejeriet, idag företaget Gamleby Rör. Sett från Järnvägsgatan.

Brogatan sett från Torget.

Korsningen Järnvägsgatan och Västerviksvägen. Byggnaderna man ser är från vänster kvarnen, hembageriet (konditori) och Gamleby Mekaniska (Malmbergs möbelaffär). Västerviksvägen 2.

Brogatan 3

Torghandel vid sekelskiftet. I förgrunden har man lastat av lerfat och krus.

Avrättningsplatsen Stegla i Stångeland

 

Motiv från Mjölnarbacken. Till höger syns tidigare ”Malmbergs hörna” och vägen upp där är Järnvägsgatan. Byggnaden i mitten är tunnbinderiet och till höger mejeriet

Vägparti vid Hagnäsvägen 9 (till vänster) och 6 (huset till höger). Huset längst till vänster är Lavendelvägen 9. Bilden är tagen ungefär där nuvarande Västerviksvägen möter Hagnäsvägen

Familjen Cornelius framför Åby herrgård

Åby herrgård har blivit folkskola

Gamleby första sågverk mitt i bilden och åt höger

Militärer marscherar över torget, troligen i början av 1940-talet

Vy över centrala Gamleby med tingshuset och den nya kyrkan, byggd 1837, till höger i bakgrunden.

Tingshuset ser vi i mitten

Gamlebyån nedanför Åby herrgård och bakom Gamleby Mekaniska. Ett tvättstuga syns till vänster

Stationen efter den stora branden 1920

Posering framför järnvägsstationen 1895

Gamleby station som nu är riven

Järnvägsbron byggs om för bredare spår

Fyra män på Garpedansberget

Hotellet, Torget 1 och hörnhuset Torget 2

Bild från mitten av 1950-talet, det nybyggda Hantverkshuset i mitten med arbetarbussen från Tyllinge framför.

Café och bageri vid Torget

Folkhögskolan före branden 1968

Folkhögskolan bygd 1898

Nedan följer bilder som vi har fått låna från cd-skivan
”En Svunnen Värld 2”

Tallåsens Conditori och våffelbruk, bild från början av 1950-talet

Den 18 juni 1920 drabbades byn av en stor brand som ödelade Gamleby Trävarubolags stora brädgård, miljonvärden gick till spillo, många magasin med varor, några stall och andra uthus brann ner men torget med alla gamla hus kunde räddas. Läs mer om trävaruhandeln i Gamleby på sidan Näringsliv förr

Vägen till nya skjutbanan i Nygårdsäng

Vy över Storgatan, bakom f.d. småskolan skymtar Folkhögskolan.

Handelsföreningen på Järnvägsgatan i Gamleby , vykortet stämplat 1936

Grindstugan vid Skansen

Gamleby banvaktsstuga

En händelse att föreviga, flera stora bussar på torget. Det måste vara något särskilt på gång, annars utgick alltid bussarna från järnvägsstationen. Här trängs de dock med fiskare Strandlövs torgstånd.

Gamlebyån forsar fram mellan kvarnen t.v. och Mekaniska Verkstaden . Kvarnen med tre par stenar ingick i Bo Jonsson Grips köp år 1382 av Åby Säteri, den är den äldsta omnämnda verksamheten vid ån. Vykortet är stämplat 11 juni 1906.

Gamleby hamn från Solnasidan