Himmelsrum – sålt 2022

Äldre bild

1 juli 2022 såldes Himmelsrums Hembygdsgård så gården tillhör inte hembygdsföreningen längre.

1981 fick hembygdsföreningen jordbruksfastigheten Himmelsrum 1:5 i donation av jordbrukaren Alf Nilsson.

Gården ligger 8 km nordväst om Gamleby, tänkt att spegla hästepokens tid, d.v.s. 1900-talets första hälft.
Gården är på 11 ha åker, 5 ha äng och 22 ha produktiv  skogsmark.

Idag används gården vid olika aktiviteter hembygdsgården anordnar, såsom våffelfest, gudstjänst mm.

Nedan bilder är tagna den 16 juni 2018.