Torp

Nedan ser ni en karta över torp i och kring Gamleby. Kartan är under uppbyggnad. Platsen som är inlagd kommer ursprungligen från en karta i mindre skala varför torpet inte är inlagd med sin exakta plats.