Startsida

Välkommen till Gamleby Hembygdsförenings hemsida

Sidan är under arbete så är det något du saknar kan du kanske hitta informationen på den gamla sidan här!

Båtsmanstorpet på Myrkullen, Gamleby – Vykort av Monica Löfsved Pettersson

Hösten 1950 bildades – på tunnbindare Fritz Anderssons initiativ – Gamleby sockens Hembygdsförening med mottot: ”att med pietet och varsamhet slå vakt om gamla traditioner och påverka sockenbor att själva inse och förstå värdet av arvet från fäderna, sådant det framträder i för vår bygd särpräglade förhållanden”. På hembygdsområdet Myrkullen i Gamleby finns ett båtmanstorp, en loftbod, en redskapsbod med vällingklocka och en linbastu, alla skänkta till, och ditflyttade av föreningen. Ett vagnslider står ombyggt till museum och möteslokal. Under 2011-2012 kunde hembygdsföreningen tack vare Sparbankstiftelsen genomföra en flytt av Gökstadhuset från Lofta socken till Myrkullen.

År 1981 donerade jordbrukaren Alf Nilsson jordbruksfastigheten Himmelsrum 1:5 till Hembygdsföreningen. Förutom mangårdsbyggnad har gården ytterligare ett antal byggnader, 11 ha åker, 5 ha äng och 22 ha skogsmark.

År 1987 blev Hembygdsföreningen genom donation av bröderna Ingvar och Hilding Bossler hälftenägare av Vistingsö i Gamlebyviken tillsammans med Ingvar Bosslers Stiftelse. På ön finns två fritidshus, fiskebod och bryggor. Genom avstyckning och försäljning av de två fritidshusen med tillhörande tomter år 2017 är dessa nu i privat ägo. Resterande areal av ön är kvar i föreningens och stiftelsens ägo.