Startsida

Välkommen till Gamleby Hembygdsförenings nya hemsida

Sidan är under uppbyggnad men du når den gamla sidan här!

Hamngatan, Gamleby – Vykort av Monica Löfsved Pettersson

Hösten 1950 bildades – på tunnbindare Fritz Anderssons initiativ – Gamleby sockens Hembygdsförening med mottot: ”att med pietet och varsamhet slå vakt om gamla traditioner och påverka sockenbor att själva inse och förstå värdet av arvet från fäderna, sådant det framträder i för vår bygd särpräglade förhållanden”. På hembygdsområdet Myrkullen i Gamleby finns ett båtmanstorp, en loftbod, en redskapsbod med vällingklocka och en linbastu, alla skänkta till, och ditflyttade av föreningen. Ett vagnslider står nu ombyggt till museum och möteslokal. År 1981 fick föreningen jordbruksfastigheten Himmelsrum. År 1987 blev föreningen hälftenägare i Vistingsö i Gamlebyviken med stugor, sjöbod och 11 ha mark. Medlemsantalet i föreningen är nu ca: 300 personer.