Startsida

Välkommen till Gamleby Hembygdsförenings nya hemsida

Sidan är under uppbyggnad men du når den gamla sidan här!

Båtsmanstorpet på Myrkullen, Gamleby – Vykort av Monica Löfsved Pettersson

Hösten 1950 bildades – på tunnbindare Fritz Anderssons initiativ – Gamleby sockens Hembygdsförening med mottot: ”att med pietet och varsamhet slå vakt om gamla traditioner och påverka sockenbor att själva inse och förstå värdet av arvet från fäderna, sådant det framträder i för vår bygd särpräglade förhållanden”. På hembygdsområdet Myrkullen i Gamleby finns ett båtmanstorp, en loftbod, en redskapsbod med vällingklocka och en linbastu, alla skänkta till, och ditflyttade av föreningen. Ett vagnslider står ombyggt till museum och möteslokal. Under 2011-2012 kunde hembygdsföreningen tack vare Sparbankstiftelsen genomföra en flytt av Gökstadhuset från Lofta socken till Myrkullen.

År 1981 fick föreningen jordbruksfastigheten Himmelsrum. År 1987 blev föreningen hälftenägare i Vistingsö i Gamlebyviken med stugor, sjöbod och 11 ha mark. Medlemsantalet i föreningen är nu ca 200 personer.