Vistingsö

En av byggnaderna som nu är i privat ägo

Vistingsö i Gamlebyviken, donerades av bröderna Hilding och Ingvar Bossler och är tänkt att vara ett utflyktsmål för Gamlebyborna.
Ön, som har 2 fritidshus, fiskebod, bryggor och båt är till hälften ägd av Hembygdsföreningen till hälften av Ingvar Bosslers stiftelse. Ön disponeras av Hembygdsföreningen.

År 2017 såldes, efter avstyckning, två tomter med hus som idag är i privat ägo. Resterande areal av ön är fortfarande kvar i föreningens och stiftelsens ägo.

Runt ön slingrar en vandringsstig. På ena sidan glittrar Gamlebyvikens vatten och på den andra har man öns rika flora med en matta av blommor vår och sommar och lövträdens färgprakt på hösten.
En tur på hösten runt ön kan dessutom ge en god svampskörd. I oktober bildar svart trumpetsvamp fin kontrast till gulnande lindlöv.