Om oss

Styrelsen 2023

Ordförande          Charlotta Carlsson Wessman – 070-355 06 10

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Styrelsens ordinarie ledamöter /roller är ej fördelade

Birgitta Hagman

Håkan Kling

Lotten Gustafsson – 070-263 57 87

Per Ekenger – 070-480 66 89

Peter Nielsén

Ulla-Karin Hultberg

Styrelsesuppleanter         

Ewa Lagerlund

Jan Ingvarsson

Vakant


Föreningen har flera grupper som arbetar tillsammans, nedan ser du sammankallande personerna:

Myrkullegruppen – Kerstin Svensson – 0738-25 68 93

Vistingsögruppen – Ivar Svensson – 070-670 95 53

IT-ansvariga – Lotten Gustafsson