Om oss

Styrelsen

Ordförande          Ivar Svensson – 070-670 95 53

Vice ordförande  Mats Hugosson

Kassör                    Per Ekenger – 070-480 66 89

Sekreterare          Torbjörn Lanzén – 070-633 25 33

Ledamöter           Jan Ingvarsson – 070-532 45 53

Göran Johansson – 070-843 65 03

Björn J:son Blomquist – 070-951 45 02

Suppleanter         Gun-Britt Walfredsson – 073-310 46 32

                                 Kaisa-Lena Walfredsson – 076-822 29 63

                                         Lotten Gustafsson – 070-263 57 87

 


Föreningen har flera grupper som arbetar tillsammans, nedan ser du sammankallande personerna:

Himmelsrumsgruppen – Märta Carlsson – 070-545 56 04

Myrkullegruppen – Kerstin Svensson – 0738-25 68 93

Vistingsögruppen – Ivar Svensson – 070-670 95 53

IT-gruppen – Margareta Kvarnsjö – 0493-513 33