Båtsmanstorpet

Båtmanstorpet Stenkullen från 1700-talen skänktes av Gamleby fattigvårdsstyrelse, det flyttades från Back i Heda till Myrkullen och invigdes 1954.

En av de båtsmän som bott i stugan var Jan Stagsegel, han var en av de sex båtsmän från Gamleby som blev borta i kriget med Ryssland 1788-1790. Det var en mörk period för Tjust knektar, inte mindre än 65 av de 106 soldaterna från Tjust båtsmanskompani stupade.