Casimirsborg

Brevik

Arbetarebostad

Sist skriven här var trädgårdsarbetaren Johan Anton Nilsson med hustru och dotter. Flyttade 1937 till Lofta.

Borgen-Logehuset

Först skriven här var F. torparen Karl Otto Reinhold Isaksson, som flyttade hit från Svederna 1905.

Gamla Börsnäs

Backstuga

Sist skriven här var Johan Alfred Isaksson – fattighjon. Han flyttar 1907 till Kärr under Börslekärr.

Nya Börsnäs

Ingen information

Hagen

Torp

Sist skriven här var lantarbetaren Karl Axel Larsson. Han flyttar 1937 till Ukna.

Myskahult

Ingen information

Petersborg

Ingen information

Skolhuset

Först skriven här var fröken Ragnhild Ström. Hon flyttade hit från Heda 1912. Hon var Folkskollärare. Samma år kom småskollärarinnan Hedvig Eriksson.

Stora Starrkärr

Ingen information

Lilla Starrkärr

Ingen information

Svederna

Ingen information

Svedudden

Ingen information