Gökstadhuset

1957 fick Gamleby Hembygsförening området på Myrkullen och en hembygdsgård började ta form. Men ända från start har det saknats en större samlingslokal. År 2003 fick hembygdsföreningen ett hus i Gökstad från Lofta till skänks. Byggnaden skulle eldas upp men Gamleby Hembygdsförening valde att flytta byggnaden och återuppföra den till en mötesplats på Myrkullen. Återuppbyggnaden blev klar i juni 2018. Du kan läsa mer om arbetet på sidan om Husbygget på Myrkullen.